Back to Top

mailsekretariat

telefon+48 32 248 62 40 | +48 32 244 29 52

lokalizacka MCKul. Piotra Niedurnego 69, Ruda Śląska 41-709


Facebook YouTube YouTube

Regulamin sprzedaży biletów on-line

Regulamin sprzedaży biletów on-line
na wydarzenia organizowane w Śląski Teatr Impresaryjnym im. Henryka Bisty


Organizatorem sprzedaży online poprzez stronę internetową http://slaskiteatrimpresaryjny.pl jest Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty, 41-709 Ruda Śląska, ul. Niedurnego 69, NIP: 6412562779, zwany w dalszej części ŚTI.


§1


1. System – zespół infrastruktury, procedur i relacji podmiotów, pośredniczących w sprzedaży online biletów na wydarzenia organizowane w ŚTI.
2. Kasa biletowa – miejsce w siedzibie ŚTI, w którym sprzedawane są bilety na wydarzenia organizowane przez ŚTI.
3. Wydarzenia – wydarzenia organizowane w ŚTI.
4. Sala – pomieszczenie, w którym odbywa się Wydarzenie.
5. Kupujący – osoba nabywająca bilet w Systemie.
6. Sprzedaż – sprzedaż biletów w Systemie.


§2


Sprzedaż biletów:
1. Umowa Sprzedaży pomiędzy Kupującym a ŚTI zostaje zawarta w przypadku spełnienia wymaganych procedur zakupu biletów na stronie http://slaskiteatrimpresaryjny.pl, tj.:
   1.1. złożenia przez Kupującego zamówienia online poprzez zakładkę: KUP BILET,
   1.2. wypełnienia formularza i podanie wymaganych w nim danych,
   1.3. uiszczenia przez Kupującego zapłaty za zamówienie przelewem elektronicznym poprzez system www.przelewy24.pl,
   1.4. otrzymania przez Kupującego potwierdzenia realizacji transakcji na wskazany przez Kupującego adres e-mail.
2. Dokonanie zakupu biletów w systemie online oznacza akceptację przez Kupującego niniejszego Regulaminu.
3. Podana cena biletu jest ceną brutto, zawiera należny podatek VAT, do niej naliczana jest opłata manipulacyjna serwisu Przelewy24.pl.
4. Kupujący po potwierdzeniu przyjęcia płatności przez system Przelewy24 otrzymuje na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej załącznik z biletem elektronicznym do samodzielnego wydruku. Każdy bilet oznaczony jest indywidualnym kodem. Kod generowany jest elektronicznie i udostępniany jedynie Kupującemu. Wstęp na wydarzenie jest możliwy tylko po okazaniu i weryfikacji biletu wstępu.
6. W przypadku zakupu, w ramach jednego zamówienia, więcej niż jednego biletu, ale nie więcej niż dziesięciu sztuk, na wszystkich biletach widnieć będzie imię i nazwisko Kupującego. Jeżeli z biletów będzie korzystała inna osoba niż Kupujący, posiadacz biletu zobowiązany jest do wejścia na widownię razem z Kupującym, a w przypadku, gdy Kupujący będzie nieobecny, do udokumentowania faktu otrzymania biletu od Kupującego. W przypadku sytuacji spornych ŚTI zastrzega sobie prawo do zweryfikowania danych dot. przekazania biletu przez Kupującego osobom trzecim.
7. Po dokonaniu zakupu Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego skontrolowania otrzymanych biletów pod kątem ich zgodności ze złożonym zamówieniem.
8. W systemie sprzedaży online można kupić bilety w cenie normalnej.
9. Bilet należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. Przekazanie go przez Kupującego innej osobie, kopiowanie, zagubienie lub jego utrata, jak również udostępnienie biletu lub numeru identyfikatora zamówienia osobom trzecim, może uniemożliwić Kupującemu uczestnictwo w Wydarzeniu, na które
został zakupiony bilet.
10. Kupujący chcący otrzymać fakturę VAT zobowiązany jest w procesie zamawiania zaznaczyć opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących Dz.U. 2016 poz. 2177, sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
12. System sprzedaży online umożliwia jednorazowo zakup nie więcej niż dziesięciu pojedynczych biletów na jedno Wydarzenie.
13. Sprzedaż biletów w Systemie online kończy się 24 godziny przed terminem (godziną) Wydarzenia. ŚTI zastrzega sobie prawo do ustalania innego terminu zakończenia sprzedaży online i/lub prowadzenia sprzedaży biletów na dane Wydarzenie tylko w kasie biletowej ŚTI bez konieczności podawania przyczyn.
14. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku biletów w Kasie biletowej ŚTI.
15. W celu wejścia na Wydarzenie Kupujący musi okazać bilet w stanie umożliwiającym jednoznaczne odczytanie wszystkich danych na nim zawartych.
16. ŚTI nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
17. ŚTI nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje wynikające z nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu płatniczego Przelewy24.


§3


Reklamacje, zwrot biletów:
1. Wszelkie reklamacje wymagają pisemnego zgłoszenia w ciągu trzech dni kalendarzowych licząc od dnia następującego po dniu zakupu biletów.
2. Reklamacje należy zgłaszać na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w siedzibie ŚTI.
3. W przypadku odwołania Wydarzenia zwrotu należności za zakupione bilety dokonuje podmiot obsługujący/pośredniczący te płatności, zwrot następuje zgodnie regulaminem stosowanym przez ten podmiot lub, w uzasadnionych przypadkach, zwrotu dokona ŚTI.
4. ŚTI nie przewiduje zwrotu biletów zakupionych w opcji online w sytuacji innej, niż wymieniona w pkt. 3 niniejszego paragrafu.
5. Z chwilą rozpoczęcia wydarzenia bilet traci ważność. Zgodnie z obowiązującymi w ŚTI zasadami, osoba spóźniona będzie mogła wejść na Wydarzenie dopiero po przerwie, jeśli taka jest przewidywana. W przypadku braku przerwy Kupujący nie będzie mógł wejść na Wydarzenie oraz domagać się zwrotu należności za bilet.
6. Bilety niewykorzystane, które utraciły ważność nie podlegają zwrotowi.


§4


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych, uzyskanych w trakcie wypełniania formularza, jest Śląski Teatr Impresaryjny im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej z siedzibą 41-709 Ruda Śląska, ul. Piotra Niedurnego 69; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie. art. 6 ust 1 pkt b RODO, w celu umożliwienia korzystania z usług MCK, i w sprawach z tym związanych.
3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości skorzystania z usług ŚTI.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (Kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Lichtenstein i Norwegia),
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany prawem.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w tym celu zawiadomi Pani/Pan Administratora w formie pisemnej.
7. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
8. Zgodnie z obowiązującym prawem Pani/Pana dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. podwykonawcom naszych usług oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom do tego uprawnionym.
9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO).


§5


Postanowienia końcowe:
1. Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej ŚTI nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
2. ŚTI nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Kupującego. ŚTI nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
3. ŚTI nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione.
4. Wszystkie informacje na temat repertuaru, cen biletów, godzin pracy ŚTI oraz kasy biletowej ŚTI opublikowane zostały na stronie http://slaskiteatrimpresaryjny.pl .
5. ŚTI zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
6. Regulamin sprzedaży online dostępny jest na stronie internetowej ŚTI oraz w kasie biletowej ŚTI.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies.

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.