Miejskie Centrum Kultury im. Henryka Bisty w Rudzie Śląskiej organizuje po raz kolejny Regionalny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej „Z Piosenką do Wolności 2022”.

Celem konkursu jest pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa kraju i regionu oraz utrwalanie postaw patriotycznych mieszkańców Górnego Śląska, a w szczególności mieszkańców Rudy Śląskiej. Konkurs propaguje treści patriotyczne poprzez edukację artystyczną.

Projekt skierowany jest do młodzieży w wieku 13-26 lat - solistów oraz duetów i zespołów wokalnym (maks. do 5 osób). W tegorocznej edycji konkurs będzie miał przebieg w opcji on-line - zgłoszenia będą przyjmowane w formie nagrań.

Zgłoszenia kandydatów w formie nagrań przyjmowane będą do dnia 4 listopada 2022 r. - Szczegóły w Regulaminie /poniżej/.

Przesłuchania konkursowe nadesłanych materiałów odbędą się w terminie: 8-9 listopada 2022.

Ogłoszenie listy laureatów: 15 listopada 2022 na stronie MCK.

Zapraszamy!